Quirky Dutch Summer #5

 

quirky dutch summer, badge,

Do you have no idea what ‘Quirky Dutch
Summer’ is all about? Read this post first.
All the posts – newest at the top, oldest
down below – can be found here. There is a
flickr group for sharing right here.

Quirky Dutch Summer is an event that
wil run from June 12 – August 14. 2012.
You will find an inspiring blogpost up on
this blog every Tuesday during the Summer.

 

If you use the given inspiration as a jumpstart for your artwork and you have
blogged about it, or shared your work in the flickr group, please leave a link in
a comment with the relevant post on this blog.

Heb je geen idee waar ‘Quirky Dutch Summer’ (Grillige, Hollandse zomer)
over gaat? Lees dan eerst deze post. Alle ‘Quirky posts’ kun je hier op een
rijtje vinden (de laatste post staat altijd bovenaan.) Quirky Dutch Summer
heeft ook een eigen flickr groep, die
vind je hier.

Quirky Dutch Summer is een online inspiratie blog-event waarbij 10 weken
lang (van 12 juni t/m 14 augustus) elke dinsdag een inspirerende post op dit
blog zal verschijnen. Heb je iets gemaakt n.a.v. één van de inspiratie-posts,
zet je werk dan in de flickr groep en/of laat een link achter in een berichtje
bij de betreffende post op dit blog.

#5 Mosaic / Mozaïek

I sometimes get the question “Inspiration: where do you find it?”
Well, everywhere and nowhere actually … for example: this …

A few years ago, I came across the following photos while flipping
through a magazine.

Ik krijg wel eens de vraag “Inspiratie, waar haal je het allemaal vandaan?
Nou, overal en nergens eigenlijk… neem nou dit…

Een aantal jaren geleden kwam ik, tijdens het doorbladeren van een tijdschrift,
de volgende foto’s tegen.

 

 

I recognized the style and the hand of the artist/architect immediately
(art history lessons from my art study are not forgotten!)

Friedensreich Hundertwasser

Hundertwasser: an interesting person, but that is not the point here –
my eyes were drawn to the frames around the windows and the
decoration on the façade … mosaic!

Hundertwasser’s decorations inspired me to make this border on
the following work:

Ik herkende de stijl en de hand van de kunstenaar/architect meteen
(de kunstgeschiedenis lessen zijn niet vergeten!)

Friedensreich Hundertwasser

Een interessante persoon, die Hundertwasser, maar daar gaat het mij
nu even niet om – ik werd gegrepen door de omlijstingen van de ramen
en die grillige versiering op de gevel… mozaïek!

Hundertwasser’s randje inspireerde mij tot de omlijsting op de volgende werk:

Since then I return to mosaic techniques every now and then.
The border above was drawn and colored with felt-tip pens and markers,
but there are a lot of materials you can use to make mosaics, like paper,
glass or ceramics. Today on my blog I show you a number of examples that
can serve as inspiration.

Sindsdien grijp ik zo nu en dan terug naar mozaïek technieken.
Bovenstaande border is getekend en ingekleurd met viltstiften en markers,
maar er is ook met papier of andere materialen (glas, steen) veel mogelijk
op het gebied van mozaïeken! Vandaag op mijn blog een aantal voorbeelden
die als inspiratie kunnen dienen.

 

To start with: here’s a simple mosaic border (made from small tiles)

Om mee te beginnen: een simpel mozaïek randje (van kleine tegeltjes)

I found the example of the wave border on this website/store

Dit voorbeeld van een ‘golf – rand’ vond ik op deze website/online winkel

Another inspiring idea: collect pebbles (or small stones, or shells, or leaves,
or flowers, or…) to create a border. Imagine what you can do when you take
photos of it, cut strips of the photos and use that on an art journal page…

Nog een inspirerend idee: verzamel kiezels in allerlei kleuren (of kleine
steentjes,
takjes, bladeren, schelpen, bloemen etc) en ‘mozaïek’ daar een
rand mee. Bedenk
eens wat je daar allemaal mee zou kunnen doen: foto’s
maken, daar weer stukjes
uit knippen en gebruiken op een art journal
pagina bijvoorbeeld.

More pebble-borders can be found here

Nog meer kiezel-randen vind je hier

Mosaics are far from modern: even the Greeks and Romans knew how to
use mosaic techniques. The heyday of mosaic decorations can be found,
in the Byzantium (early Christian time, approximately 500-1000 AD)

Mozaïeken zijn niet nieuw: de Grieken en Romeinen wisten al mozaïek
technieken te gebruiken. De hoogtijdagen van mozaïek versieringen
vinden we in Het Byzantium (Vroeg Christelijke tijd, ongeveer
500 – 1000 na Chr.)

 

An example of mosaic from that time:

Een voorbeeld van een mozaïek uit die tijd:

Heraclea, Macedonia – Floor Mosaic/vloermozaïek Macedonia

Enough talk about mosaics… let’s just watch what you can do with this
technique. I collected some examples, both from my own work as of
art from others.

Genoeg gepraat over mozaïeken nu… laten we maar gewoon gaan kijken
wat je ermee kunt doen. Hieronder een aantal voorbeelden, zowel uit mijn
eigen werk als van anderen.

‘Silence’

This is a large photo, cut into squares which are glued on an art journal page.
When you use this technique, remember to number the cut out pieces on the
back. If you don’t number the pieces, there is a chance you might loose quite
some
a lot of time puzzling the pieces back together.
(I’m talking from experience here ;) )

Een grote foto, in vierkanten gesneden en weer opgeplakt. Wanneer je deze
techniek gaat gebruiken, denk er dan aan om de uitgesneden stukjes aan de
achterkant te nummeren. Doe je dat niet, dan loop je kans wat een heleboel
tijd te verliezen met puzzelen om de foto weer in elkaar te zetten
(en ik kan het weten ;) )

‘Pixel portrait’

15 x 15 cm – 6 x 6 inch

I edited a photo in Photoshop (filter: pixelate – mosaic) and printed it as an
example – it looked a bit like a cross stitch pattern. I divided the blank page
into small squares (0.12 x 0.12 inch) and used Caran d’Ache watersoluble
crayons and a small brush to paint the squares one by one, using the printed
example as a reference for the colours.

Ik bewerkte een portret foto in photoshop (met het filter: ‘pixel – mozaïek)
en printte het als voorbeeld uit. Het leek wel een beetje op een kruissteek-
patroon. Ik verdeelde de pagina in kleine hokjes (3 x 3 mm) en gebruikte
Caran d’Ache watersoluble krijtjes en een klein kwastje om de hokjes in te
kleuren (‘watersoluble’ krijt mengt met water, waardoor je er mee kunt
aquarelleren), daarbij de kleuren van het voorbeeld min of meer volgend.

‘Fragments’

I cut various photos from a portrait series into pieces.
With these fragments I created a mosaic, supplemented
with cut out pieces of (dessin) paper.

Diverse foto’s uit een portretserie in stukken geknipt.
De fragmenten zijn als mozaïek verwerkt, aangevuld
met
uitgeknipte stukken (dessin) papier.

Mosaic on an art journal spread – by Angelia Thompson

mozaïek op een art journal pagina – gemaakt door Angelia Thompson

Paper Mosaic by Frits Jonker

Papier mozaïek van Frits Jonker

Paper mosaic face – by Jeffrey Rudell

Papieren mozaïek gezicht – gemaakt door Jeffrey Rudell

I could go on and on showing you amazing examples,
but these will do to sparkle your imagination.
(If you can’t get enough of it, just google images for  ‘mosaic’
or ‘paper mosaic’ or ‘mosaic borders’)

There are so many possibilities to use these techniques,
so many ways to make a mosaic… I’m curious to see
what YOU will do with it! If you play along, don’t forget to
leave a link to where we can see your art in the comment
section and/or upload your art in the QDS flickr group.

Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan met voorbeelden
tonen, maar bovenstaand is wel genoeg om jullie fantasie
te prikkelen lijkt me. (Krijg je er geen genoeg van?
Google dan op ‘afbeeldingen’ – gebruik de termen ‘mosaic’
of ‘paper mosaic’ of ‘mosaic borders’ – de engelse termen
laten meer en mooiere voorbeelden zien!)

Er zijn zo veel manieren om mozaïek technieken te gebruiken
en toe te passen in je werk… ik ben benieuwd wat jullie er mee
gaan doen! Als je meespeelt, vergeet dan niet een link naar
je werk in een commentaartje te vermelden en/of upload
je werk in de QDS flickr groep.

PS

I want to thank everyone who – on the occasion of QDS # 2 –
sent me mail art. By now, everyone who send me something,
has received fun mail art from me in return. I will show photos
of all the mail art (the ones I received as well as what I made
and send back) in a seperate post soon.

Ik wil alle mensen bedanken die mij naar aanleiding van QDS #2
mail art hebben gestuurd. Al deze mensen hebben van mij ook al
iets leuks teruggekregen. Ik zal foto’s van alle mail art (zowel wat
ik heb gekregen als ook wat ik maakte en terugstuurde)
binnenkort
in een aparte post laten zien.

Comments

 1. says

  Oh, Marit! How did you know? Mosaic is also one of my passions! Thanks for the inspiration! Talk to you soon :) Have a great week!

 2. says

  Wat een leuke en uitdagende opdracht weer, je bent geweldig Marit dat je dit voor ons allemaal uitzoekt , voorbereid en er dit van maakt. Dankjewel.
  groetjes Annie

 3. says

  Sorry Marit, dat ik al zo’n tijd geen reactie heb achter gelaten… Had eventjes een korte blog-pauze ingelast. Heb jouw blog wel gevolgd hoor ;-) Super inspirerende posts weer, ik word helemaal blij van deze kleurrijke mozaieken!
  Thanks!!

  XXXJenneke

 4. says

  Sinds de artrose in mijn handen is mozaieken voor mij niet meer mogelijk, TOTDAT tadatada Marit komt met deze blogpost!!!!!!!!!!! Geweldig! Ga dit zeker toepassen op verschillende manieren! Dank je wel Marit!

 5. says

  Gorgeous examples and work Marit!! My favorite is the “fragments” journal page, wow!!!!! So glad to see you are back online and connected to your peeps!!

 6. says

  Mozaïeken staat al een hele poos op mijn verlanglijstje maar het komt er steeds niet van. Leuk om het nu in deze vorm te doen. Wat een geweldige uitdagingen verzin je toch steeds voor ons.
  Groetjes Yvonne.

 7. Qwenda says

  wow, wat een leuke voorbeelden en opdracht, heel leuk idee, ik ga er zeker mee aan de gang!!!!! thanks Marit liefs Joukje

 8. says

  Je bracht me even terug naar Milreu, Portugal Marit! Een Romeinse villa met de nodige mozaïeken met vismotieven die we in februari 2009 bezochten http://weblog.thinkie.nl/bekijkreactie.php?id=624
  Als kleuter bezocht ik met m’n vader Tunesië, een van de herinneringen die ik daaraan heb is een bezoek aan een ommuurde tuin vol mozaïeken, die heeft blijkbaar nogal indruk gemaakt toen!

 9. says

  Hello! I am a friend of Patty’s and clicked on her link to you via her blog…I am in love with your work and was quickly swept away with the inspiration information! Just wonderful!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *