Jul 24 2012

Quirky Dutch Summer #7

 

quirky dutch summer, badge,

.

Do you have no idea what ‘Quirky Dutch
Summer’ is all about? Read this post first.
All the posts – newest at the top, oldest
down below – can be found here. There is a
flickr group for sharing right here.

Quirky Dutch Summer is an event that
wil run from June 12 – August 14. 2012.
You will find an inspiring blogpost up on
this blog every Tuesday during the Summer.

 

If you use the given inspiration as a jump-start for your artwork and you have
blogged about it, or shared your work in the flickr group, please leave a link in
a comment with the relevant post on this blog.

.

Heb je geen idee waar ‘Quirky Dutch Summer’ (Grillige, Hollandse zomer)
over gaat? Lees dan eerst deze post. Alle ‘Quirky posts’ kun je hier op een
rijtje vinden (de laatste post staat altijd bovenaan.) Quirky Dutch Summer
heeft ook een eigen flickr groep, die
vind je hier.

Quirky Dutch Summer is een online inspiratie blog-event waarbij 10 weken
lang (van 12 juni t/m 14 augustus) elke dinsdag een inspirerende post op dit
blog zal verschijnen. Heb je iets gemaakt n.a.v. één van de inspiratie-posts,
zet je werk dan in de flickr groep en/of laat een link achter in een berichtje
bij de betreffende post op dit blog.

..

#7 Using thread / Gebruik maken van draad

..

..

Threads, embroidery, sewing … it gives additional texture on your pages!
Today’s blog post deals with the use of threads on your artwork.

I can almost here the ones among you that don’t like textile sighing:
“Oh no, she’s going to make me take the sewing machine…” Well no, it will not
only be about sewing… there are plenty of fun and creative things to do with
thread without you dragging out the sewing machine. I will show different
possibilities so you can choose what suits you and what you like best.

Draadjes, borduren, naaien… het geeft zoveel extra textuur op je pagina’s!
Vandaag een blogpost die het gebruik van draad behandelt.

De mensen die ‘niet zo textielerig” zijn, houden nu natuurlijk hun hart vast…
“o jee, ze gaat de naaimachine erbij halen!” Nou nee hoor, niet alleen… er zijn
genoeg leuke en creatieve dingen te doen met draad op je pagina’s zonder
dat je de machine erbij sleept. Ik zal van alles wat laten zien zodat je kunt
kiezen wat bij jou past en wat je het leukste vindt.

..

The first examples show techniques where no sewing machine is required,
Ha – not even a needle!

Bij deze eerste voorbeelden heb je geen naaimachine nodig – sterker nog,
niet eens een naald!

Immerse a thread in ink.
(You can use all kinds of ink)

Doop een draadje in inkt.
(Je kunt hier allerlei soorten inkt of ecoline voor gebruiken)

Put the thread carefully on your background.
Lay another sheet of paper over it and push/rub it in well.
(I used a brayer for that)

Leg het draadje voorzichtig op je achtergrondvel.
Leg er een ander vel papier overheen en duw/wrijf het goed aan.
(Ik gebruikte een roller)

You can replace the thread (or use multiple threads)
and repeat the process several times.
Here’s my print…

Verleg eventueel de draad een paar keer (of gebruik meerdere draden)
Dit is mijn afdruk…

Without protective paper, the thread curls round
your brayer, creating another nice effect.

Zonder beschermpapier krult het draadje om de roller.
Zo krijg je weer een ander effect.

Here I used a thicker thread, which I’ve colored with acrylic paint …

Hier een dikkere draad, die ik met acrylverf gekleurd heb…

… and here’s the print.

… en hier de afdruk.

..

The following example shows a simple technique that will
lead to maximum effect.

Smear a thick layer of glue on your background and paste threads
in the layer. The thicker the thread, the more 3d effect it will give.
Glue (thin) paper on top of it.

Het volgende voorbeeld laat een simpele techniek zien die
een maximaal effect opleverd.

Smeer je ondergrond in met een dikke laag (boekbind)lijm
en  plak er draden op. Hoe dikker het draad, hoe meer 3d effect
je zult krijgen.  Plak vervolgens (dun) papier over het geheel.

The result is a wonderful texture and depth effect.

Het resultaat is een prachtige textuur en diepte effect.

..

Of course you don’t need to cover up your threads and pieces
of fabric with paper. It looks nice when you paste, sew or staple
all kinds of stuff on your page. I show you just one example but
the possibilities are inexhaustible!

Draadjes en stukjes stof hoef je natuurlijk niet altijd met papier
te bedekken. Plak, naai of gebruik de nietmachine om stukjes stof,
gaas of draadjes op je werk te bevestigen. Ik laat hiervan één voorbeeld
zien, maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat de mogelijkheden
onuitputtelijk zijn!

Made by Leslie Avon Miller

Gemaakt door Leslie Avon Miller

..

You can of course use thread to fasten all kinds of things to
your page. The leather circle on this layout is tied to the the
background with a leather lace. The holes were punched first.
This technique is quite simple but looks pretty cool.

Draad is natuurlijk ook te gebruiken om dingen op je pagina -
in dit geval een scrapbook layout – te bevestigen. De leren cirkel
op deze layout is met een veter op de achtergrond bevestigd.
De gaten zijn geponsd waarna de veter er doorheen is geregen.
Simpel, maar met een stoer effect!

Detail

..

You could do without a needle in the previous examples/techniques
but from here on, tools are required. On the next page, pieces of pattern
paper were glued to the background. Over it, chalkpaper was layed on
which figures were drawn. The pattern paper became the dress (and the
belly of the cat.)   The shapes were outlined by embroidering, using
black thread.

Kon je bij de vorige voorbeelden/technieken nog wel zonder naald toe,
vanaf hier lukt dat niet meer. Op deze art journal pagina zijn stukjes
gedessineerd papier geplakt. Op het kalkpapier, dat er overheen is gelegd,
zijn figuren getekend waarbij het onderliggende papier het dessin van de jurk
(en buik van de poes) vormt. De omtrek van de figuren is vervolgens
geborduurd met naald en draad.

Made by ‘Moonmum’

Gemaakt door ‘Moonmum’

..

OK, then now it is time to go crazy with the  sewing machine!
You don’t need to be a tailor to be able to use the sewing machine
and do something fun with it! Ofcourse it would help when you
know where the accelarator pedal is and it sure would be handy if
you know how to sew backstitches and twisting (is that the right
name for those ‘triangle’ stitches?) but that’s about it.
Just place your paper under it and goooo….

En dan gaan we nu los met de naaimachine!
Je hoeft geen coupeuse te zijn om toch leuke dingen met de naaimachine
te kunnen doen! Je moet natuurlijk wel weten hoe je gas geeft – en als je
weet hoe je een stiksteek en een zigzag steek in moet stellen helpt dat ook,
Maar verder is er geen kennis vereist. Gewoon je papier eronder leggen
en gaan met die banaan!

You guys do remember the guest post of Kate Crane last week, don’t you?
She also took out the sewing machine and sewed a loose border on the
cover of her Summer journal. A sewn border, for instance, can be just the
finishing touch to make a page special!

Jullie herinneren je de gastpost van Kate Crane van vorige week vast nog wel.
Ook zij haalde de naaimachine erbij om een losse rand rondom op de cover
van haar Summer journal te naaien. Zo’n genaaide rand kan net de finishing
touch opleveren die de pagina bijzonder maakt!

Made by Kate Crane (see QDS-post here)

Gemaakt door Kate Crane (zie deze QDS-post)

Another example: a layout (made by yours truly)
from a few years back. Strips of (printed) text
were sewn to the background.

Een ander voorbeeld: een layout (gemaakt door mij ja…)
van een paar jaar terug. Stroken (geprinte) tekst op
de achtergrond genaaid.

Play with backstitches and twistings …  go crazy!
It does not always have to be straight and neat is it?
There’s no fun in that…!

Spelen met de zichzag en stiksteken… doe gewoon gek!
Het hoeft toch niet recht en heel netjes?
Wat is daar nou aan?!

..

To create the following you must have some sense and familiarity
with your sewing machine, but it is not really difficult then.

Use the sewing machine to outline the contours of a figure
with a backstitch. It is as if you ‘draw ‘ with the sewing machine.
I created the ‘shadow’ by sewing forward and backward.
That does take some practice though.

Voor het volgende moet je wel al enige gevoel en vertrouwdheid
met de naaimachine hebben, maar echt moeilijk is het niet.

Gebruik de naaimachine om de contouren van een figuur met een
stiksteek te omlijnen. Je ‘tekent’ als het ware met de naaimachine.
De ‘schaduw’ is gemaakt door met de stiksteek steeds vooruit en
achteruit te naaien. Dat vergt wel wat oefenen.

Detail

..

In the following example the butterfly shape is not outlined,
the sewing machine was used to fill in the shape!

Bij het volgende voorbeeld zijn niet de contouren,
maar juist de binnenvorm met de naaimachine ingevuld.

Made by  Kelley Luckett

Gemaakt door  Kelley Luckett

..

… and here is something I couldn’t resist showing you.
It is like ‘mirroring’ what I showed above: it’s not fabric sewn
on paper, but fabric that is sew to LOOK like paper!

… en hier is iets wat ik jullie niet wil onthouden.
Het omgekeerde van wat ik hierboven liet zien:
dus niet ‘draden op papier’ maar ‘stof zó naaien dat het papier lijkt’.

Made by Katiecupcake

Gemaakt door Katiecupcake

..

I wish you all a lot of inspiration and fun!

Ik wens jullie allemaal weer veel inspiratie en plezier!

 

23 Responses to “Quirky Dutch Summer #7”